1280*1024 | 1024*768

Zkušební řád Jiu-Jitsu – B. F. A. K.    www.siegfried-lory.de

Způsob útoku Technické stupně
5.kyu 4.kyu 3.kyu 2.kyu 1.kyu 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan
1. Úchop 1 2 3 4 5 10 10 15 20 25
*2. Škrcení 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30
*3. Obejmutí těla přes ruce 1 2 3 4 5 5 8 12 15 20
*4. Úchop za vlasy 1 2 3 4 5 5 8 12 15 20
*5. Kravata 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
*6. Dvojitý nelson 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5
7. Odvodová technika 4 6 8 10 12 12 13 14 15 15
8. Judo zajištění 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8
*9. Přehoz nebo poraz 1 2 3 4 5 10 10 15 20 25
10. O leží,Ú klečí 1 2 3 4 5 5 7 9 12 15
11. Ú kope do ležícího O 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7
12. Úchop za oděv 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25
*13. Útok rukou – cuki 1 2 3 4 5 5 8 10 12 15
*14. Útok nožem 1 2 3 4 5 5 7 9 12 15
*15. Útok holí 1 2 3 4 5 5 7 9 12 15
*16. Škrcení provazem, řetězem 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5
*17. Kop nohou 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5
*18. Ohrožování pistolí 1 2 3 4 5 5 7 9 12 15
19.Technika proti technice 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
20.Fixační technika Jiu-jitsu 1 2 3 4 5 10 10 15 20 25
21. Útok 2 – 4 útočníků - - - - 3 1 2 3 3 3
22. Akupresurní body - - 5 5 5 5 10 15 20 25
23. Útok škrcením - - - - - 5 5 5 5 5
                     
Škola pádů (viz příloha) + + + + + + + + + +
                     
Doklad o praxi - - - - - + + + + +
Teorie o budosportech - - - + + + + + + +


Děti do 13 let (13 let včetně) se zkouší do čísla 12 + 21 a škola pádů
(* dodatky k jednotlivým technikám)
* 2. na 3. kyu ze všech směrů
* 3. na 4. kyu zepředu a zezadu
* 4. na 4. kyu zepředu, zezadu
* 5. na 3. kyu zepředu a z boku
* 6.páčení ramena přes šíji, podramenní páka
* 9. na 5. kyu 1x, 3. kyu min. 2x, 1. kyu min. 3x. Přehoz
* 13. na 3. kyu také proti mawashi-cuki
*14. na 3. kyu zespodu, z vrchu, přímo, 2. kyu i z boku
*15. na 3.kyu z vrchu, z boku a přímo
*16. na 4. kyu zepředu a zezadu
Home | O nás | Fotografie | Trenéři | Aktivity | Zkušební řád | Paragrafy | Diskuse | Kontakt
copyright © 2007 by René