Rýmařov Sokolovská ul. u Bahňáku, vedle sauny
+420 775 949 421
rene.gilg(zavináč)seznam.cz

Paragrafy

Nevím jak Vy, ale sebeobranu chápu jako ochranu zdraví a života svého, svých blízkých a ochranu majetku. Souhlasíte se mnou ? Trochu to ještě zúžím na ochranu před kriminálními živly. Únosy, loupeže, vraždy, znásilnění a teroristické útoky se stávají běžným jevem dnešní reality 🙁 Kolem zuří nevyhlášená válka. Co se sebeobrany po právní stránce týká, ve Vašem praktickém životě jsou jedny z nejdůležitějších § 28, § 29, § 89, § 32, § 207, §221, § 231, § 241. Chci upozornit, že je to jen opravdu minimum a doporučuji prostudovat další zákony a vyhlášky !

 • 28 Krajní nouze
  (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící
  zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
  (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných
  okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně
  závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl
  ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
 • 29 Nutná obrana
  (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
  útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
  (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená
  způsobu útoku.
 • 32 Oprávněné použití zbraně
  Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným
  právním předpisem.

§ 89 Vymezení pojmu zbraně

(pouze výtah odstavce 5)

” Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.”

§ 207 Neposkytnutí pomoci

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo zákazem činnosti.

§ 221 Ublížení na zdraví

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti, nebo b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho politické přesvědčení, národnost, rasu, vyznání nebo protože je bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 231 Omezování osobní svobody

(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.

(4) Odnětím svobody tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt, nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 241 Znásilnění

(1) Kdo násilím nebo pod pohrůžkou bez prostředního násilí donutí ženu k souloži, nebo kdo k takovému činu zneužije její bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo b) spáchá-li takový čin na ženě mladší než patnáct let.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Tento § je v současné době (2001) novelizován, znásilnit již půjde i muž a obecně zde půjde i o další nekoitální praktiky (orální, anální aj.) u obou pohlaví.

Myslím si, že není na škodu, aby se každý dobře orientoval alespoň v tomto základu, který jsem Vám tu nabídnul. Jednou Vám třeba tyto řádky ušetří spoustu nepříjemností.

René Gilg